+

Q1:Làm thế nào để cài đặt trên IPhone?

1.Sau khi tải xuống tệp mô tả, vui lòng đi tới "Cài đặt" → "Cài đặt chung " → "Quản lý Thiết bị"
2.Nhấp vào " Tin cậy" là hoàn tất

Q2:Làm thế nào để cài đặt trên Android?

1.Nhấp vào mục “Tải về" và đồng ý tải về là sẽ hoàn tất

mm601.vip